PON - PET: 6:45 - 16:00
+386 1 586 39 56
vrtec.nazaret@rkc.si

PROGRAM MONTESSORI VRTCA

V obdobju 0–3 (prvo starostno obdobje) je otrok osredotočen na učenje samostojnosti. Pripravljeno okolje je razdeljeno na fino in grobo motoriko, vsakdanje življenje, jezik, zaznavanje in umetnost, kar otroku omogoča postajati samostojen in bolj samozavesten. V tem obdobju je otrok v občutljivem obdobju za jezik, red in samostojno skrb zase (hranjenje, pitje, slačenje, oblačenje, odvajanje od plenic).

V oddelku 3–6 (drugo starostno obdobje) otrokov um postopoma prehaja iz nezavednega srkanja okolja (srkajoči um) v zavedno posnemanje vsega, kar ga obdaja. V ospredje stopa razumski razvoj. V tem obdobju je otrok pravi delavec. Pripravljeno okolje po področjih (vsakdanje življenje, zaznavanje, matematika, jezik, znanost, umetnost in gibanje) mu omogoča, da se lahko v celoti razvija in da sledi lastnemu ritmu razvoja. Pridobiva na razvoju koncentracije, postaja samozavestnejši, samodiscipliniran ... Otrok v pripravljenem okolju lahko dela z materiali, raziskuje, izraža svoja čustva in se na tak način uči živeti s seboj in ostalimi v skupini.

Vzgojitelj je pomemben vezni člen med okoljem in otrokom. Zelo dobro pozna otrokov razvoj, njegova občutljiva obdobja in tehnike opazovanja. Le na tak način odgovarja na otrokove notranje in fiziološke potrebe. Otroku pomaga vzpostaviti stik z okoljem in ostalimi otroki v skupini. Vzgojitelj je pripravljen pomagati tudi otrokovi družini v zvezi z vzgojo in razvojem otroka.

Za pedagogiko montessori je značilen individualen pristop – delo. Iz tega izhaja umirjenost v sobi, ker ima otrok možnost svobodne izbire materialov. Otrok si izbira materiale glede na njegovo občutljivo obdobje, v katerem se nahaja. Z materialom lahko dela toliko časa, kot želi, oziroma dokler ne osvoji določene spretnosti. Na policah je samo po en primer vsakega materiala. To otrokom omogoča, da delajo v svojem ritmu in se med seboj ne primerjajo. Delajo lahko posamično ali po medsebojnem dogovoru v manjših skupinah. To pride še posebej do izraza v sobi 3–6, pri mlajših otrocih zadošča že to, da delajo za isto mizo.

V obeh starostnih skupinah otrok dela v ozračju spoštovanja, svobode in odgovornosti. V tem času se gradijo temelji otrokove osebnosti. Če je otrok srečen in notranje izpolnjen, lahko v sebi oblikuje konstruktivno držo do sebe, drugega in sveta, v katerem živi. Pristop pedagogike montessori omogoča prav to in s tem daje velik prispevek k vzgoji za mir.

Predstavitev vrtca Nazaret